Consumenten

Deze rubriek legt uit wat er gebeurt met uw aanvullend pensioen wanneer u de onderneming of de sector verlaat als gevolg van een (vrijwillig of gedwongen) ontslag of via het 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag' (afgekort SWT, voorheen brugpensioen).