Consumenten

Deze rubriek legt uit wat er gebeurt met uw aanvullend pensioen wanneer u de onderneming of de sector verlaat als gevolg van een (vrijwillig of gedwongen) ontslag of via het 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag' (afgekort SWT, voorheen brugpensioen).

 

Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.

De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.

Werknemers: Meer info

SWT is de afkorting van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Dit is sedert 1 januari 2012 de nieuwe naam voor brugpensioen en is een bijzondere werkloosheidsregeling.

Werknemers: Meer info