Detail van de transactie

Datum openbaarmaking
27/08/2018
Naam meldplichtige
Hoekema Andre
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GALAPAGOS
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003818359
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Munt
EUR
Aantal financiƫle instrumenten
50.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige
Aanvaarding van warrants in het kader van Galapagos warrantplan 2018