search_api_autocomplete

Bescherming van het aanvullend pensioen

De FSMA staat in voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers, zelfstandigen en bedrijfsleiders in het kader van hun beroepsactiviteiten opbouwen. De opbouw van deze pensioenen van de tweede pijler gebeurt via verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen. De FSMA controleert of deze pensioeninstellingen en de inrichters (in de meeste gevallen de werkgevers die een pensioentoezegging voor hun personeel invoeren) de sociale wetgeving in verband met de tweede pensioenpijler naleven. Naast dit sociaal toezicht oefent de FSMA ook een prudentieel toezicht uit op de pensioenfondsen. Dit betekent dat de FSMA waakt over de financiële gezondheid en de passende organisatie van deze instellingen. 

  • Sociaal toezicht

Controleren

Informeren

Reguleren

Behandelen van klachten

  • Prudentieel toezicht

Controleren

De sector informeren

Reguleren

 

Lees meer ...