search_api_autocomplete

Degelijkheid en integriteit van de financiële sector

Het vertrouwen van de consument in de financiële sector behouden en vergroten, is een belangrijke doelstelling voor de FSMA. Ze doet dit ook door toe te zien op de degelijkheid en de integriteit van spelers in de financiële sector. Zo waakt de FSMA erover dat beheervennootschappen van beleggingsfondsen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en gereglementeerde vastgoedvennootschappen te allen tijde hun verplichtingen kunnen nakomen en dat hun continuïteit verzekerd is. Ook platformen voor crowdfunding, onafhankelijke financiële planners en wisselkantoren staan onder het toezicht van de FSMA. Haar toezicht betreft eveneens financiële benchmarks. Voor kredietgevers en financiële tussenpersonen controleert de FSMA de toegang tot het beroep en ziet erop toe dat ze blijvend voldoen aan de voorwaarden voor de uitoefening van hun activiteiten.

  • Toezicht op de marktoperatoren

Asset management

Onafhankelijk financieel planners

Wisselkantoren

Crowdfunding

Financiële benchmarks

  • Toezicht op de tussenpersonen en de kredietgevers

Toezicht op de tussenpersonen

Toezicht op de kredietgevers

Toezicht op de sector

Informeren en ondersteunen van de sector

 

Lees meer ...