search_api_autocomplete

Eerlijke en correcte behandeling van de consument

Vele consumenten hebben een beperkte kennis over financiële zaken. Ze vinden financiële producten moeilijk te begrijpen of nemen onvoldoende tijd om zich te verdiepen in financiële onderwerpen. De FSMA draagt er via haar toezicht aan bij dat de aangeboden producten begrijpelijk, veilig, nuttig en kostentransparant zijn. De FSMA ziet er ook op toe dat de gereglementeerde ondernemingen de geldende gedragsregels in acht nemen en zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten. De FSMA waarschuwt ten slotte de consumenten wanneer zij vaststelt dat beleggingsproducten en –diensten op onregelmatige wijze aangeboden worden.

  • Begrijpelijke en betrouwbare financiële producten

Publiciteitstoezicht

Moratorium

Toezicht op fondsen

Toezicht op verzekeringsproducten

  • Naleving van de gedragsregels

Zorgplicht

Best execution

Gedragsregels in de verzekeringssector

Financiering van kmo’s

Mystery shopping

  • Onregelmatige activiteiten

Samenwerking met de gerechtelijke autoriteiten en publicatie van waarschuwingen

Sensibiliseringsacties

  • Meldingen van consumenten

 

Lees meer ...