search_api_autocomplete

Financiële educatie

De Belgische wetgever heeft de FSMA de opdracht gegeven bij te dragen aan de financiële educatie van de bevolking. Om hier invulling aan te geven, heeft de FSMA een programma voor financiële educatie opgezet onder de naam Wikifin.be. Het doel van dit programma is initiatieven te ontwikkelen om de financiële geletterdheid van de bevolking te verbeteren. Het is gebaseerd op drie pijlers: onderwijs, acties voor het grote publiek, alsook samenwerking en uitwisseling van best practices met verschillende stakeholders.

Lees meer ...