search_api_autocomplete

Sancties

De FSMA kan administratieve sancties opleggen voor inbreuken op de financiële wetgeving. Deze sancties nemen de vorm aan van administratieve geldboetes, opgelegd door een onafhankelijke sanctiecommissie, en van minnelijke schikkingen.

  • Procedure inzake het opleggen van administratieve geldboetes

  • Beslissingen om een onderzoek te openen

  • Overzicht van de behandelde dossiers

Voorstel tot minnelijke schikking

Overmaking van de bevindingen aan het directiecomité

Overzicht van het aantal door de auditeur behandelde dossiers sinds 2011

Beschrijving van een aantal minnelijke schikkingen

Gerechtelijke procedures

Internationale samenwerking

 

Lees meer ...