search_api_autocomplete

Transparantie van de financiële markten

Een belegger die in een vennootschap investeert, moet kunnen beschikken over alle informatie over deze vennootschap die hem toelaat zijn beleggingsbeslissingen met kennis van zaken te nemen. De FSMA ziet erop toe dat de informatie van beursgenoteerde vennootschappen getrouw, nauwkeurig en oprecht is en tijdig en op een correcte manier ter beschikking wordt gesteld van het publiek. De FSMA ziet eveneens toe op de correcte en transparante werking van de markten waarop deze vennootschappen genoteerd zijn. Daarnaast controleert de FSMA ook de informatie van niet-beursgenoteerde vennootschappen op het ogenblik dat zij een openbare uitgifte van effecten doen om geld op te halen bij het publiek.

  • Verrichtingen van beursgenoteerde vennootschappen

Uitgiftes en noteringen

Overnamedossiers

  • Toezicht op de gereglementeerde informatie van genoteerde vennootschappen

Aantal emittenten

Aanpak van het toezicht

Openbaarmaking van het aandeelhouderschap

  • Verrichtingen van niet-genoteerde vennootschappen
     
  • Toezicht op de financiële markten

Real-time monitoring

Meldplicht voor leidinggevenden

Short selling

Beleid inzake winstwaarschuwingen

  • Informeren van de sector
     
  • Toezicht op de bedrijfsrevisoren

 

Lees meer ...