search_api_autocomplete

Bescherming van het aanvullend pensioen

De FSMA staat in voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers, zelfstandigen en bedrijfsleiders in het kader van hun beroepsactiviteiten opbouwen. De opbouw van deze pensioenen van de tweede pijler gebeurt via verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen. De FSMA controleert of deze pensioeninstellingen en de inrichters (in de meeste gevallen de werkgevers die een pensioentoezegging voor hun personeel invoeren) de sociale wetgeving in verband met de tweede pensioenpijler naleven. Naast dit sociaal toezicht oefent de FSMA ook een prudentieel toezicht uit op de pensioenfondsen. Dit betekent dat de FSMA waakt over de financiële gezondheid en de passende organisatie van deze instellingen.

  • Sociaal toezicht

Correcte aangiften aan DB2P

Regelmatigheid van de reserveoverdrachten

Financiering van pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties via groepsverzekeringen

Uitbreiding van de FAQ’s over de aanvullende pensioenen

Jaarlijks sectoroverzicht van de tweede pensioenpijler

Bijstand bij de voorbereiding van de wetgeving

Publicatie van standpunten over de interpretatie van de wetgeving

Stijging van het aantal vragen en klachten over aanvullende pensioenen

  • Prudentieel toezicht

Technische voorzieningen en verwacht rendement

Herstel- en saneringsmaatregelen

Belang van de erkende commissarissen en aangewezen actuarissen

Grensoverschrijdende activiteiten en de brexit-problematiek

Peer review van EIOPA over het Prudent Person Principle

Inspecties ter plaatse over het thema belangenconflicten

Omzetting van richtlijn IORP II

 

Lees meer ...