search_api_autocomplete

Beteugeling van financiële inbreuken

De FSMA kan administratieve sancties opleggen voor inbreuken op de financiële wetgeving. Deze sancties nemen de vorm aan van administratieve geldboetes, opgelegd door een onafhankelijke sanctiecommissie, of van minnelijke schikkingen.

  • 13 nieuwe onderzoeksdossiers in 2018

  • Tien minnelijke schikkingen gesloten in 2018

  • Beschrijving van enkele van de in 2018 afgesloten minnelijke schikkingen

Minnelijke schikking met een verzekeringsmakelaar

Minnelijke schikking over de functie van complianceofficer bij een verzekeringsonderneming

Minnelijke schikking met een kaderlid van een beursgenoteerde vennootschap naar aanleiding van aanwijzingen van marktmisbruik

Minnelijke schikkingen met instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Minnelijke schikking in verband met de wetgeving over kredietbemiddeling

  • Gerechtelijke procedures

Cassatie-arresten van 9 november en 13 december 2018

  • Internationale samenwerking

 

Lees meer ...