search_api_autocomplete

De Organisatie van de FSMA

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de samenstelling en activiteiten van de verschillende organen van de FSMA. Het omvat ook een verslag van de ontwikkelingen inzake personeel, sociaal overleg, IT en duurzaamheid.

  • Structuur en organen van de FSMA

Directiecomité

Organogram van de departementen en diensten

Raad van toezicht

De interne-auditfunctie bij de FSMA

Bedrijfsrevisor

Sanctiecommissie

  • Organisatie in de praktijk

Personeelsbeheer

Sociaal overleg

Ontwikkelingen op informaticagebied

Duurzaamheid

 

Lees meer ...