search_api_autocomplete

Eerlijke en correcte behandeling van de consument

Om te vermijden dat consumenten het moeilijk hebben om financiële producten te begrijpen en zich daardoor niet bewust zijn van de financiële risico’s die ze nemen, controleert de FSMA financiële producten. Ze neemt initiatieven om problemen te voorkomen en het vertrouwen van de consument in financiële producten te vergroten. Haar toezicht wil ertoe bijdragen dat de aangeboden producten begrijpelijk, veilig, nuttig en kostentransparant zijn. De FSMA ziet er ook op toe dat de gereglementeerde ondernemingen de geldende gedragsregels in acht nemen en zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten. De FSMA waarschuwt ten slotte de consumenten wanneer zij vaststelt dat beleggingsproducten en –diensten op onregelmatige wijze aangeboden worden.

  • Begrijpelijke en betrouwbare financiële producten

Publiciteitstoezicht

Toezicht op beleggingsproducten

Toezicht op fondsen

Toezicht op verzekeringsproducten

  • Naleving van de gedragsregels en inspecties op de prudentiële regelgeving

Naleving van de gedragsregels

Inspecties op de prudentiële regelgeving

  • Actie tegen onregelmatige activiteiten

Samenwerking met de gerechtelijke autoriteiten en publicatie van waarschuwingen

Maatregelen tegen niet-reguliere kredietgevers

Sensibiliseringscampagne tegen onlinefraude

Sociale media en dubieuze beleggingen

Behandeling van meldingen van klokkenluiders

  • Meldingen van consumenten

 

Lees meer ...