search_api_autocomplete

De organisatie van de FSMA

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de samenstelling en activiteiten van de verschillende organen van de FSMA. Het omvat ook een verslag van de ontwikkelingen inzake personeel, sociaal overleg, IT en duurzaamheid.

 • Structuur en organen van de FSMA

  Directiecomité

  Organogram van de departementen en diensten

  Raad van toezicht

  De interneauditfunctie bij de FSMA

  Bedrijfsrevisor

  Sanctiecommissie

 • Organisatie in de praktijk

  Personeelsbeheer

  Sociaal overleg

  Ontwikkelingen op informaticagebied

  Duurzaamheid

Lees meer ...