Detail van de transactie

Datum openbaarmaking
24/07/2020
Naam meldplichtige
Jacobsen Thomas
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
HYLORIS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974363955
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
56.233
Prijs
1,00
Totaal bedrag
1,00
Toelichting van de meldplichtige
Uitoefening van een call optie conform een overeenkomst van 2018 met bestaande aandeelhouders (zoals ook vermeld in het IPO-prospectus)