search_api_autocomplete
Home

Data Officer bij de dienst Auditoraat van de FSMA

Wil je als Data Officer bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector en de bescherming van de consument?

Kom dan ons FSMA-team versterken en word Data Officer bij de dienst Auditoraat van de FSMA!

Waar kom je terecht?

Je komt terecht bij de dienst van de auditeur van de FSMA.

Die dienst is hoofdzakelijk belast met de administratieve onderzoeken die de FSMA uitvoert. De rol die de FSMA hier speelt, is vergelijkbaar met die van de politiediensten bij strafrechtelijke onderzoeken.

De onderzoeken betreffen vaak inbreuken op de beurswetgeving, zoals misbruik van voorwetenschap en marktmanipulatie. Maar ze kunnen ook betrekking hebben op de inbreuken die op vele andere vlakken worden vastgesteld, zoals inbreuken die vallen onder de wetgeving op de financiële producten en op de na te leven gedragsregels ten aanzien van de financiële consumenten.

De dienst van de auditeur organiseert zo hoorzittingen, vraagt bankgegevens of andere pertinente gegevens op, verzamelt gegevens inzake elektronische communicatie, neemt documenten in beslag of vraagt buitenlandse regelgevers om bijstand. Die onderzoeksdaden kaderen niet alleen in de eigen onderzoeken van de FSMA, maar ook in de onderzoeken van buitenlandse regelgevers die soms onderzoeksdaden moeten stellen in België.

Verder is de dienst van de auditeur belast met de overlegging, aan de Europese autoriteiten, van informatie over de maatregelen en sancties die de FSMA neemt.

Wat wordt je functie?

Als Data Officer bestaat je hoofdtaak erin oplossingen uit te werken voor het beheer en de analyse van gegevens in verband met de onderzoeken, de meldingen van mogelijke inbreuken of de door de FSMA genomen maatregelen en sancties. Zo kan je je teamleden pertinente en bruikbare informatie bezorgen over onderzoeken of de opvolging van activiteiten. 

Daarnaast verleen je technische ondersteuning in het kader van de administratieve onderzoeken die je team uitvoert, vooral inzake de verzameling, het beheer of de analyse van gegevens. Die gegevens kunnen afkomstig zijn van elektronische communicatie (e-mails, sociale netwerken, opsporing van telefoongegevens, ...) of van inbeslaggenomen elektronische apparaten (gsm’s, laptops, ...).

Je werkt ook samen met de andere diensten van de FSMA om informatie te verzamelen over de administratieve maatregelen die ter kennis moeten worden gebracht van de Europese autoriteiten. Je staat in voor de structurering en de overlegging van die informatie.

Meer algemeen adviseer je het team met het oog op de optimalisering van de verzameling, het beheer en de analyse van de informatie die de dienst verwerkt. Je speelt dus een sleutelrol in de digitalisering van de onderzoeken en het toenemende gebruik van technologieën bij de sanctieprocedure van de FSMA.

Wat zijn je taken?

 • Je identificeert de behoeften van de dienst inzake gegevensverzameling en -beheer, en verstrekt advies over de meest geschikte technologieën om aan die behoeften te voldoen. 
 • Je verzamelt gegevens bij de andere betrokken teamleden en diensten.
 • Je schoont de gegevens op, bereidt ze voor en garandeert de kwaliteit ervan.
 • Je organiseert en structureert de gegevens binnen de systemen die de informaticadienst je ter beschikking stelt, of met behulp van MS Access of Excel-bestanden.
 • Je maakt dashboards, grafieken of visuals aan waarmee de overige teamleden de geregistreerde informatie in die databanken kunnen visualiseren, beoordelen en analyseren. 
 • Je werkt samen met de andere teamleden en met de informaticadienst om complexe problemen op te lossen in verband met de organisatie en de analyse van gegevens.
 • Je werkt samen met het IT-team bij het ontwerpen van nieuwe tools, vooral voor de definitie van de behoeften, de opstelling van de functionele specificaties, de vaststelling van de rapporteringsbehoeften, de persoonlijke specificaties, de validering van de door IT voorgestelde oplossingen en de gebruikerstests.
 • Je zorgt voor de overlegging van gegevens aan de bevoegde Europese autoriteiten.
 • Je biedt je team ondersteuning in verband met de technische aspecten van de onderzoeken, inzonderheid bij de verwerking van de tijdens de onderzoeken verzamelde gegevens (gsm’s, laptops, opsporing van telefoongegevens, ...).

Welke kennis, ervaring en vaardigheden bied jij?

 • Je hebt minimum 3 jaar beroepservaring op het vlak van data-exploitatie.
 • Je hebt een uitstekend begrip van datamodelleringsconcepten.
 • Je bezit een grondige kennis van tools voor data-exploratie en -analyse, zoals Power BI.
 • Je hebt belangstelling voor dataminingtechnologieën.
 • Je werkt nauwgezet en hebt aandacht voor details, om zo de juistheid van de analyses te kunnen garanderen.
 • Je bent een teamspeler die evengoed zelfstandig kan werken, communiceert vlot, en hebt een positieve en constructieve ingesteldheid.
 • Je bent kritisch en stelt pertinente vragen.
 • Je bent geïnteresseerd in de financiële wereld.
 • Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in computerwetenschappen.
 • Je bezit een grondige kennis van het Nederlands of het Frans, alsook over een passieve kennis van de andere landstaal, en van het Engels.

Wat bieden wij jou?

 • Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur.
 • De kans om je steentje bij te dragen aan de bescherming van de consument.
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de woon-werkverkeerkosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bankholidays ...).
 • Tal van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Een dynamische, multidisciplinaire en gemoedelijke werkomgeving.
 • Flexibele uurroosters.
 • Goede work-lifebalans (mogelijkheid tot telewerk).
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Vlot bereikbare kantoren in het centrum van Brussel.

 

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.