Functie-inhoud

De dienst Policy werkt op projectmatige basis en draagt bij tot het uitwerken van het toezichtsbeleid van de FSMA. In het kader daarvan is een ‘economische cel’ opgericht, die economische analyses uitvoert binnen de bevoegdheidsdomeinen van de FSMA en de drijvende kracht is bij de identificatie van externe risico’s. Verder neemt de dienst Policy deel aan de vertegenwoordiging van de FSMA in verschillende internationale organisaties, waaronder ESMA (European Securities and Markets Authority), EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), IOSCO (International Organization of Securities Commissions) en ESRB (European Systemic Risk Board).

Uw kerntaken binnen de economische cel van de dienst Policy bestaan erin (i) mee te werken aan diverse gegevensanalyseprojecten ter verrijking van de toezichtstools, (ii) te helpen bij het identificeren van trends en kwetsbaarheden in de financiële sector om de FSMA in staat te stellen proactief te reageren op aankomende veranderingen door haar toezichtsbeleid, waar nodig, bij te sturen, en (iii) bij te dragen tot economische analyses op initiatief van hetzij de FSMA, hetzij Europese of internationale instanties.

Diplomavereisten

Een masterdiploma in economie of als handelsingenieur. Een doctoraat in en/of een grondige kennis van de recentste gegevensanalysetools is een troef.

Specifieke vaardigheden

 • Een uitgesproken belangstelling voor de financiële markten en producten;
 • Kennis van data-analysemethodes en van de software R;
 • Continu alert blijven voor trends en kwetsbaarheden in de financiële sector;
 • Projecten in goede banen leiden.

Algemene vaardigheden

 • Zich kunnen vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is;
 • Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
 • Vaardigheid om in teamverband te werken en zin voor initiatief;
 • Analytisch vermogen evenals zin voor synthese;
 • Uitstekende logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Doelgerichtheid, assertiviteit en argumentatiekracht;
 • Zin voor dosering en proportionaliteit;
 • Professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
 • Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.

Beroepservaring

U heeft verschillende jaren ervaring als economist in de financiële sector en/of de academische wereld.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.

Collega's vertellen