search_api_autocomplete
Home

Economist voor de dienst Studies en economische vooruitzichten

WAAR KOM JE TERECHT?

De dienst “Studies en economische vooruitzichten” speelt een sleutelrol in de follow-up van de ontwikkelingen en trends in de financiële wereld, met name inzake financiële technologie (FinTech). De dienst is verantwoordelijk voor de identificatie van de externe risico’s, onder meer via de opstelling van een periodiek dashboard en de organisatie van een transversaal risicocomité. Die werkzaamheden vormen de basis voor de opstelling van het jaarlijks actieplan van de FSMA.

WAT WORDT JE FUNCTIE?

 • Je werkt mee aan de follow-up van de trends op het vlak van financiële innovatie en aan de risicodetectie, zo nodig door deel te nemen aan werkgroepen op nationaal, Europees of internationaal niveau.
 • Je werkt mee aan economische analyses in de bevoegdheidsdomeinen van de FSMA, op basis van externe of interne gegevens (MiFIR-gegevensbank, EMIR-gegevensbank, ...).
 • Je leidt vernieuwende, transversale ad-hocprojecten (ontwikkeling van vergelijkingstools, ...).

WELKE KENNIS, ERVARING EN VAARDIGHEDEN BIED JIJ?

 • Je hebt een masterdiploma economie of handelsingenieur; een doctoraatsdiploma is een troef.
 • Je hebt bij voorkeur verschillende jaren beroepservaring als economist in de financiële sector en/of in de academische wereld.
 • Je bent in staat gegevens te verwerken (kennis van de software R is een troef).
 • Je hebt een uitgesproken belangstelling voor de financiële markten en producten en voor de nieuwe ontwikkelingen op dat vlak.
 • Je hebt een groot aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke relaties. Je kan goed in teamverband werken en toont initiatief.
 • Je beschikt over sterke analytische en synthetische vaardigheden. Je slaagt erin om zowel mondelinge als schriftelijke communicatie logisch te structuren.
 • Je werkt doelgericht, bent assertief en kan overtuigend argumenteren.
 • Je kan je vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA belast is.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

 • Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur.
 • De kans om je steentje bij te dragen aan de bescherming van de consument..
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de woon-werkverkeerkosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bankholidays ...).
 • Tal van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Flexibele uurroosters.
 • Goede work-lifebalans (enkele dagen per week telewerk).
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Vlot bereikbare kantoren in het centrum van Brussel.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.