search_api_autocomplete
Home

Economist/Actuaris voor de dienst Toezicht op asset management en op bancaire spaar- en beleggingsproducten

Functie-inhoud

U wordt tewerkgesteld bij de dienst 'Toezicht op asset management en op bancaire spaar- en beleggingsproducten'. Op de eerste plaats zal u financiële data inzamelen en analyseren en deze gebruiken voor de toepassing van een risicomodel voor het toezicht op verzekeringsproducten. Ook wordt u betrokken bij het onderzoek van de meer economische aspecten van een verzekeringsproduct. Samen met de andere medewerkers van de dienst houdt u toezicht op de conformiteit van verzekeringsproducten met de toepasselijke reglementering, met inbegrip van de wetgeving met betrekking tot de reclame voor verzekeringsproducten.

Diplomavereisten

Een masterdiploma in de economische of de actuariële wetenschappen.

Specifieke vaardigheden

 • Kennis van verzekeringsproducten of, meer algemeen, financiële producten.
 • Kennis van data-analyse.
 • Goede kennis van de financiële wetgeving is een troef.
 • Contacten kunnen onderhouden met verzekeraars en tussenpersonen en kunnen onderhandelen met deze partijen.

Algemene vaardigheden

 • Zich kunnen vereenzelvigen met de aan de FSMA toevertrouwde taken van algemeen belang.
 • Analytisch vermogen en zin voor synthese.
 • In staat om op logische en gestructureerde manier te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Vaardigheid om zelfstandig en in teamverband te werken.
 • Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties.
 • Doelgerichtheid, assertiviteit en argumentatiekracht.
 • Zin voor dosering en proportionaliteit.
 • Belang hechten aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken.
 • Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Kennis van de gebruikelijke ‘Microsoft Office’-toepassingen (Outlook, Word, Excel, …)

Beroepservaring

Minstens drie jaar ervaring in de financiële sector is gewenst.

Wij bieden jou

 • Je kan je steentje bijdragen tot de bescherming van de financiële consument.
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bank holidays, ...).
 • Tal van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Flexibele uurroosters.
 • Goede work/life balans (mogelijkheid tot telewerk).
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Vlotte bereikbaarheid in centrum Brussel.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.