search_api_autocomplete
Home

Jurist 'litigation' voor de Juridische dienst

Wil je als jurist bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector en de bescherming van de consument?

Kom ons FSMA-team versterken!

En word jurist 'litigation' voor de ‘Juridische dienst’

Waar kom je terecht?

Als een soort intern juridische advieskantoor, staat de juridische dienst de andere diensten van de FSMA (waar ook talrijke juristen werkzaam zijn) bij voor de analyse van complexe juridische vragen en voor de correcte omkadering van de maatregelen die de FSMA in het kader van haar toezicht neemt. De juridische dienst draagt vaak ook bij aan de opstelling van financiële regelgeving. Bovendien volgt zij de verdediging op van de beslissingen van de FSMA waartegen beroep wordt ingesteld en werkt zij daarvoor samen met de door de FSMA aangestelde advocaten.

De functie-inhoud

Als jurist van de juridische dienst analyseer je juridische vragen die zich voordoen bij de uitoefening van de diverse bevoegdheden van de FSMA en stel je antwoorden en/of oplossingen voor. Deze vragen zijn doorgaans complex en handelen over de interpretatie of de toepassing van de verschillende wetgevingen die de FSMA moet handhaven, over de beginselen van bestuursrecht waarmee een toezichthouder rekening dient te houden bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, alsook over de organisatie en de werking van de FSMA. Er kan je ook worden gevraagd om mee te werken aan de voorbereiding van wetgevende en reglementaire teksten, alsook aan de begeleiding van administratieve sanctieprocedures.

Bij de juridische dienst wordt een vacature opengesteld voor een jurist die het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (hierna “het College”) (mee) kan vertegenwoordigen bij procedures voor de sanctiecommissie van de FSMA.

Hoewel het College een van de FSMA onderscheiden rechtspersoon is, is de sanctiecommissie van de FSMA door de wetgever aangeduid als het bevoegde orgaan om een aantal administratieve maatregelen of een administratieve geldboete op te leggen aan een bedrijfsrevisor. Deze procedure wordt toegepast bij inbreuken door bedijfsrevisoren op de regels die ze bij de uitoefening van hun beroep moeten naleven. De procedure voor de sanctiecommissie bestaat normaal uit zowel de uitwisseling van schriftelijke standpunten als een mondelinge hoorzitting.

Voor haar vertegenwoordiging in het kader van deze procedures doet het College beroep op specifiek aangeduide medewerkers van de juridische dienst van de FSMA. Het is voor die functie dat een vacature openstaat. Als je deze functie invult, zal je ook worden ingezet in de algemene werking van de juridische dienst en dus een openheid moeten hebben om ook andere juridische materies te behandelen.

Wat breng jij in?

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten met uitstekende academische resultaten.
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in de schriftelijke en mondelinge aspecten van gerechtelijke of administratieve procedures. Ervaring m.b.t. administratieve sanctieprocedures en tuchtprocedures vormt een bijzondere troef.
 • Je hebt belangstelling voor de regels die de revisoren bij de uitoefening van hun beroep moeten naleven.
 • Je kan complexe juridische vragen efficiënt en, zo nodig, erg grondig behandelen. Daarbij ga je bijzonder nauwkeurig te werk en hanteer je een betrouwbare analysemethode.
 • Je hebt uitstekende analyse- en schrijfvaardigheden.
 • Je staat voldoende open om juridische vragen te behandelen in uiteenlopende materies en in een Europese context.
 • Je bezit een grondige kennis van het Nederlands en het Frans, en een goede kennis van het Engels.
 • Je bent professioneel, voldoende stressbestendig en nauwkeurig.

Wat bieden wij jou?

 • Voltijds werk met een contract onbepaalde duur;
 • Je kan je steentje bijdragen bij de bescherming van de consument;
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bank holidays ...);
 • Tal van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Flexibele uurroosters;
 • Goede work/life balans (mogelijkheid tot telewerk);
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit;
 • Vlotte bereikbaarheid in centrum Brussel.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.