search_api_autocomplete
Home

Jurist op de dienst Enforcement

Wil je als jurist meewerken aan een betere bescherming van de consument en het vertrouwen van het publiek in de financiële sector helpen vergroten?

Kom ons FSMA-team versterken en word jurist op onze dienst Enforcement!

WAAR KOM JE TERECHT?

Je wordt ingeschakeld in de cel Auditoraat van de dienst Enforcement. Aan het hoofd van deze dienst staat de auditeur van de FSMA.

Wanneer de FSMA bij de uitoefening van haar wettelijke opdrachten ernstige aanwijzingen vaststelt van een praktijk die aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie, gelast het directiecomité de auditeur met het onderzoek van het dossier. Een onderzoek van de auditeur kan betrekking hebben op de verschillende toezichtsdomeinen van de FSMA. Vaak gaat het om misbruik van voorkennis of marktmanipulatie, naast andere domeinen, zoals inbreuken op de prospectuswetgeving of de MiFID-regels.

WAT WORDT JE FUNCTIE?

Als verslaggever van de cel Auditoraat verricht je, onder leiding van de auditeur, de volgende taken:

 • je behandelt dossiers waarvoor een onderzoek is ingesteld;
 • je verricht onderzoeksdaden om de relevante feiten in kaart te brengen;
 • je vraagt schriftelijk documenten en feitelijke gegevens op;
 • je verhoort betrokkenen en getuigen en vraagt telefoongegevens op;
 • je werkt samen met buitenlandse toezichthouders;
 • je maakt een feitenanalyse vanuit juridisch oogpunt;
 • je stelt op objectieve wijze onderzoeksverslagen op volgens de geldende procedureregels;
 • je licht de onderzoeksdossiers toe voor de sanctiecommissie van de FSMA.

WELKE KENNIS, ERVARING EN VAARDIGHEDEN BIED JIJ?

 • Je hebt een master in de rechten.
 • Je bent vertrouwd met de financiële wetgeving of bereid om die kennis snel te verwerven.
 • Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring met burgerlijk, straf- of administratief recht.
 • Je hebt sterke analytische en synthetische vaardigheden.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en het Frans.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk duidelijk en gestructureerd communiceren.
 • Je werkt zowel goed in team als zelfstandig.
 • Je geeft blijk van een professionele ingesteldheid: je bent bekwaam, strikt en wil vooruitgang boeken.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

 • Een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur.
 • De kans om je steentje bij te dragen aan de bescherming van de consument.
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de kosten voor woon-werkverkeer, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het gsm- en internetabonnement, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bankholidays ...).
 • Tal van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Flexibele uurroosters.
 • Goede work-lifebalans (enkele dagen per week telewerk).
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Vlot bereikbare kantoren in het centrum van Brussel.

 

Merk op dat alle medewerkers van de FSMA onderworpen zijn aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.