• Wil je bijdragen aan het algemeen belang?
 • Beschik je over een ruime ervaring?
 • Heb je belangstelling voor externe audits en administratief recht?

Kom dan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren versterken!

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren is een overheidsinstantie die bijdraagt aan het algemeen belang door publiek toezicht uit te oefenen op de bedrijfsrevisoren.

De bedrijfsrevisoren spelen een essentiële rol voor de Belgische economie. De opdracht van het College bestaat erin toe te zien op de naleving – door de bedrijfsrevisoren – van de voor hen geldende verplichtingen. Verder controleert het College de kwaliteit van de door de bedrijfsrevisoren uitgeoefende werkzaamheden. De FSMA bereidt beslissingen van het College voor en voert ze uit.

Functie-inhoud

Kom het College versterken als jurist. Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je bereidt onderzoeksdossiers voor in het kader van een administratieve procedure waarbij het College de sanctiecommissie van de FSMA, het orgaan bevoegd om maatregelen en geldboetes op te leggen aan bedrijfsrevisoren, kan adiëren.
 • Je behandelt toezichtsdossiers en klokkenluidermeldingen.
 • Je stelt wettelijke en reglementaire teksten op over de bevoegdheden van het College.
 • Je bepaalt de standpunten van het College over interpretatievragen die de jurisprudentie van het College vormen.
 • Je neemt deel aan de werkzaamheden in het kader van de nationale en internationale samenwerking van het College, inclusief de onderhandelingen over samenwerkingsovereenkomsten met andere nationale en internationale instanties.
 • Je biedt juridische ondersteuning voor de werking van het College en de toepassing van het voor de bedrijfsrevisoren geldende kader.

Je kwalificaties

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten.
 • Je hebt minstens vijf jaar relevante beroepservaring als jurist bij een advocatenkantoor, een onderneming en/of een instelling.
 • Je bezit een grondige kennis van het Nederlands en het Frans, en een goede kennis van het Engels.
 • Je hebt een bijzondere belangstelling voor externe audits en administratief recht.
 • Je hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt uitstekende analyse- en schrijfvaardigheden. U kan complexe juridische vragen efficiënt en, zo nodig, erg grondig behandelen. Daarbij gaat u bijzonder nauwkeurig te werk en hanteert u een betrouwbare analysemethode.
 • Je staat voldoende open om juridische vragen te behandelen in uiteenlopende materies en in een Europese context.
 • Je bent professioneel, stressbesteding, assertief en nauwkeurig.

Wij bieden jou

 • Je kan je steentje bijdragen bij de bescherming van de consument.
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bank holidays ...).
 • Tal van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Flexibele uurroosters.
 • Goede work/life balans (mogelijkheid tot telewerk).
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Vlotte bereikbaarheid in centrum Brussel.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.

Collega's vertellen