search_api_autocomplete
Home

Payroll Manager voor de dienst HR Policies & Staff Relations

Baanbrekende werkgever 2023

Wil je als Payroll Manager bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector en de bescherming van de consument?

Kom ons FSMA-team versterken!

En word Payroll Manager voor de dienst ‘HR Policies & Staff Relations ’.

Waar kom je terecht?

De dienst Pay staat in voor de loonverwerking van de werknemers van de FSMA en is het aanspreekpunt voor payroll gerelateerde vragen.

Wat houdt je functie in?

Als verantwoordelijke van de payroll sta je in voor de coördinatie en opvolging van het dagelijkse beheer van de payroll. Verder ondersteun je de ontwikkeling en toepassing van het HR beleid vanuit jouw expertisedomein. Je bent erg geïnteresseerd in proces-optimalisatie en (semi-) automatisatie.

Je bent het aanspreekpunt van de payroll officers voor alle organisatorische aspecten. Je coacht jouw payroll team en begeleidt hen in hun persoonlijke groeitraject. 

Je ondersteunt de HR business partners en de payroll officers voor alle vragen inzake loonadministratie, waar nodig.

Je werkt mee aan of neemt de leiding van een aantal HR-projecten. Je ziet toe op de opmaak van het personeelsbudget en desgevallend de berekening vande budgettaire impact van bepaalde HR beslissingen.

Je volgt de verschillende wijzigingen in de relevante wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten op en zorgt ervoor dat deze worden geïmplementeerd en toegepast door het payroll team. Je bent eveneens verantwoordelijk voor het beheer van de groepsverzekering.

Je streeft naar voortdurende verbetering en efficiëntie in processen en werking. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de samenwerking met dienstverleners (bijvoorbeeld het sociaal secretariaat), met inbegrip van de parametrisatie van de gebruikte systemen.

Welke kennis, ervaring en vaardigheden heb je te bieden?

 • Je hebt een Masterdiploma of gelijkwaardige ervaring.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor HR in het algemeen en loonadministratie in het bijzonder.
 • Je kan bogen op ten minste 5 jaar ervaring in een payroll functie.
 • Je hebt een grondige kennis van de eBlox instrumenten (HR, Payroll, reporting).
 • Je werkt vlot met de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen en je hebt geen gevorderde kennis van Excel.
 • Je beschikt over een goede kennis van de sociale wetgeving of je bent bereid om deze kennis op korte termijn te verwerven.
 • Je hebt goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Je bent flexibel en proactief.
 • Je kan uitstekend plannen en organiseren, woel voor je eigen projecten als in het coachen van je team.
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatsgericht.
 • Je hebt een analytische en pragmatische geest.
 • Je hebt het vermogen om naast de details ook het groter geheel te zien (helikopter view).
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en het Frans.

Wat bieden wij jou?

 • Voltijds werk met een contract onbepaalde duur.
 • De kans om je steentje bij te dragen aan de bescherming van de consument.
 • Een competitief  salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, de volledige terugbetaling van je woon-werkverkeerkosten, een budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, een bijdrage in je gsm- en internetabonnement, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bankholidays, ...).
 • Tal van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Flexibele uurroosters.
 • Goede work-lifebalans (mogelijkheid tot telewerk).
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit.
 • Vlot bereikbare kantoren in het centrum van Brussel.

Merk op dat alle medewerkers van de FSMA onderworpen zijn aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.