search_api_autocomplete
Home

Payroll Officer voor de dienst HR Policies & Staff Relations

Baanbrekende werkgever 2023

Wil je als Payroll Officer bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector en de bescherming van de consument.

Kom ons FSMA-team versterken!

En word Payroll Officer voor de dienst ‘HR Policies & Staff relations’.

WAAR KOM JE TERECHT?

De dienst Pay staat in voor de loonverwerking van de werknemers van de FSMA en is het aanspreekpunt voor payroll gerelateerde vragen.

Wat houdt je functie in?

 • Beheer van de payroll
   

  Je voert alle gegevens in het digitaal loonverwerkingsprogramma in die nodig zijn voor een correcte berekening van de lonen en de sociale voordelen, alsook voor de terugbetaling van kosten. Je verwerkt informatie over verschillende gebeurtenissen (aanwerving, ontslag, pensioen, ziekte, huwelijk, geboorte ...) of gewijzigde situaties (verandering van looncategorie, arbeidsregime of uurrooster, nemen van onbetaald verlof ...).

  Zodra je de maandelijkse loonberekening hebt voorbereid, bezorg je die aan het sociaal secretariaat dat de bruto-netto loonberekening maakt. Voor de lonen daadwerkelijk worden uitbetaald, controleer je de berekeningen van het sociaal secretariaat en ga je na of alle gegevens in aanmerking zijn genomen die in het loonverwerkingsprogramma waren ingevoerd. Zo nodig breng je correcties aan en vervolgens zie je erop toe dat de uitbetaling van de lonen vlot verloopt.

  Je zorgt ervoor dat alle beleidsbeslissingen op HR-niveau correct geïmplementeerd worden in de payroll, zoals de invoering of wijziging van bepaalde sociale voordelen. Je ziet erop toe dat de sociale en fiscale wetgeving wordt nageleefd.

 • Behandeling van individuele vragen
   

  Je behandelt allerhande vragen van medewerkers, die bijvoorbeeld een simulatie vragen van hun loon of hun vakantiedagen bij een wijziging van hun arbeidsregime (tijdskrediet, ouderschapsverlof, ...), of die de gevolgen willen kennen van een gebeurtenis (zoals een huwelijk).

  Daarnaast werk je nauw samen met de HR Business Partners voor alle payroll-aspecten van hun dossiers.

 • Projectbeheerder

  Net als de andere teamleden krijg je een aantal projecten toegewezen, zoals het beheer en de vernieuwing van verzekeringsovereenkomsten, nagaan wat er beschikbaar is op de markt wanneer een HR-instrument (bv. de prikklok) aan vervanging toe is, enz.

Welke kennis, ervaring en vaardigheden heb je te bieden?

 • Je hebt ten minste een bachelordiploma.
 • Je kan bogen op ten minste 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je hebt een grondige kennis van de eBlox instrumenten (HR, Payroll, reporting).
 • Je werkt vlot met de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen, vooral met Excel.
 • Je beschikt over een goede kennis van de sociale wetgeving.
 • Ervaring met sociale secretariaten en/of kennis van payroll in de openbare sector is een pluspunt.
 • Je hebt goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Je bent flexibel en proactief.
 • Je kan uitstekend plannen en organiseren.
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatsgericht.
 • Je hebt een analytische en pragmatische geest.
 • Je werkt zowel zelfstandig als in team.
 • Je bent empathisch en wekt vertrouwen.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en het Frans.

Wat bieden wij je?

 • Voltijds werk met een contract van onbepaalde duur.
 • Werk met een belangrijke maatschappelijke impact: je draagt bij aan de bescherming van de consument.
 • Een competitief verloningspakket met een waaier aan extralegale en gezinsvriendelijke voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, bovenwettelijke vakantiedagen, bank holidays, ...).
 • Goede work/life balans (enkele dagen telewerk per week).
 • Flexibele uurroosters.
 • Vlotte bereikbaarheid in centrum Brussel.
 • Tal van opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Merk op dat elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.