search_api_autocomplete

Kredietgevers in consumentenkrediet

Kredietgevers in consumentenkrediet zijn personen of vennootschappen die consumentenkredieten (bv. leningen op afbetaling of kredietopeningen) toestaan aan consumenten.

Er zijn zes categorieën van kredietgevers in consumentenkrediet naar Belgisch recht:

  • kredietinstellingen
  • beleggingsondernemingen
  • instellingen voor elektronisch geld
  • betalingsinstellingen Kredietgevers
  • sociale kredietgevers
  • andere kredietgevers

Alle kredietgevers in consumentenkrediet moeten een vergunning verkrijgen van de FSMA en zijn, met betrekking tot de uitoefening van die activiteit, onderworpen aan het toezicht van de FSMA en de FOD Economie, zelfs als zij al over een andere vergunning beschikken (bv. als kredietinstelling).