search_api_autocomplete

Kredietgevers in hypothecair krediet

Kredietgevers in hypothecair krediet zijn personen of vennootschappen die hypothecaire kredieten toestaan aan consumenten.

Er zijn zes categorieën van kredietgevers in hypothecair krediet naar Belgisch recht:

  • kredietinstellingen
  • verzekeringsondernemingen
  • instellingen voor elektronisch geld
  • betalingsinstellingen
  • sociale kredietgevers
  • andere kredietgevers

Alle kredietgevers in hypothecair krediet moeten een vergunning verkrijgen van de FSMA en zijn, met betrekking tot de uitoefening van die activiteit, onderworpen aan het toezicht van de FSMA en de FOD Economie, zelfs als zij al over een andere vergunning beschikken (bv. als kredietinstelling).