search_api_autocomplete

Kredietinstellingen

Kredietinstellingen (doorgaans ‘banken’, ‘spaarkassen’ of ook ‘effectenbanken’ genoemd) zijn ondernemingen die deposito’s gelddeposito’s of andere terugbetaalbare gelden in ontvangst nemen van het publiek, en kredieten verlenen voor eigen rekening. Zij mogen ook andere financiële diensten verstrekken, zoals betalingsdiensten, uitgifte van betaalmiddelen, verhuur van safes en beleggingsdiensten. Om de werkzaamheden van een kredietinstelling te mogen uitoefenen, moeten de betrokken instellingen vooraf een vergunning van de NBB verkrijgen. 

Voor een overzicht van de belangrijkste financiële diensten die de Belgische financiële dienstverleners aan het publiek in België mogen verstrekken, wordt naar de volgende tabel verwezen.