Lijst van tussenpersonen die tot het moratorium zijn toegetreden

  1. Tussenpersonen actief in Bank- en Beleggingsdiensten 
  2. Tussenpersonen actief in Verzekeringen ("Tak 23")
  3. Tussenpersonen actief in Herverzekeringen ("Tak 23")

Opmerking: Tussenpersonen die handelen op basis van exclusiviteit in bank- en beleggingsdiensten en/of verzekeringen komen niet voor op deze lijst aangezien de beslissing van de principaal om toe te treden tot het moratorium zowel voor de principaal als voor zijn exclusieve tussenpersonen geldt.