search_api_autocomplete

Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België

Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België

Toestand op
De naam van de platform wordt gevolgd door de aanduiding van de verstrekte diensten (*), die zij op grond van haar vergunning mag verstrekken of aanbieden.

(*) Verrichte diensten, als bedoeld in artikel 4, 1° van de wet van 18 december 2016:
  • a) de commercialisering van beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door ondernemers-emittenten, startersfondsen of financieringsvehikels in het kader van een al dan niet openbare aanbieding, zonder dat een beleggingsdienst met betrekking tot deze beleggingsinstrumenten wordt verleend;
  • b) het verlenen van beleggingsdadvies;
  • c) het in ontvangst nemen en doorgeven van orders.

1. Alternatieve-financieringsplatformen naar Belgisch recht

Toestand op
Artikel 6, §1 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen

België

Alternatieve-financieringsplatformen die alternatieve financieringsdiensten op 1 februari 2017 verstrekken of aanbieden en die voorlopig die activiteit verder mogen uitoefenen tot de FSMA zich over de vergunningsaanvraag heeft uitgesproken

Toestand op
Artikel 6, §1 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen

2. Alternatieve-financieringsplatformen die ressorteren naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Toestand op
Artikel 30, § 1 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen

Frankrijk

Alternatieve-financieringsplatformen die alternatieve financieringsdiensten op 1 februari 2017 verstrekken of aanbieden en die voorlopig die activiteit verder mogen uitoefenen tot de FSMA zich over de vergunningsaanvraag heeft uitgesproken

Toestand op
Artikel 30, § 1 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen

3. In België geregistreerde bijkantoren van alternatieve-financieringsplatformen opgericht in de vorm van rechtspersonen die ressorteren naar het recht van een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte

Toestand op
Artikel 30, § 2 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen