Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België

 • Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België

  Toestand op: 28-09-2020

  De naam van de platform wordt gevolgd door de aanduiding van de verstrekte diensten (*), die zij op grond van haar vergunning mag verstrekken of aanbieden.

  (*) Verrichte diensten, als bedoeld in artikel 4, 1° van de wet van 18 december 2016:
  • a) de commercialisering van beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door ondernemers-emittenten, startersfondsen of financieringsvehikels in het kader van een al dan niet openbare aanbieding, zonder dat een beleggingsdienst met betrekking tot deze beleggingsinstrumenten wordt verleend;
  • b) het verlenen van beleggingsdadvies;
  • c) het in ontvangst nemen en doorgeven van orders.
  • 1. Alternatieve-financieringsplatformen naar Belgisch recht

   Artikel 6, §1 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen

   1001Pact Impact Investments

   Naamloze vennootschap
   Rue Joseph II 20
   1000 Brussel

   Beebonds

   Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
   Sint Michielswarande 30
   1040 Etterbeek

   Ecco Nova

   Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
   Business Centrer Afinis Clos Chanmurly 13
   4000 Liège

   Lookandfin

   Naamloze vennootschap
   Louisalaan 475
   1000 Brussel

   Participate

   Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
   Grauwmeer 1/63
   3001 Leuven

   Spreds

   Naamloze vennootschap
   Sint-Goedele Plein 5
   1000 Brussel

   WinWinner Crowd

   Not applicable
   Port Arthurlaan 11
   9000 Gent

   • Alternatieve-financieringsplatformen die alternatieve financieringsdiensten op 1 februari 2017 verstrekken of aanbieden en die voorlopig die activiteit verder mogen uitoefenen tot de FSMA zich over de vergunningsaanvraag heeft uitgesproken

  • 2. Alternatieve-financieringsplatformen die ressorteren naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte

   Artikel 30, § 1 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen

   Frankrijk

   Raizers SAS

   Société par actions simplifiée
   Rue Fourcroy 16
   75017 Paris

   • Alternatieve-financieringsplatformen die alternatieve financieringsdiensten op 1 februari 2017 verstrekken of aanbieden en die voorlopig die activiteit verder mogen uitoefenen tot de FSMA zich over de vergunningsaanvraag heeft uitgesproken

  • 3. In België geregistreerde bijkantoren van alternatieve-financieringsplatformen opgericht in de vorm van rechtspersonen die ressorteren naar het recht van een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte

   Artikel 30, § 2 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen