search_api_autocomplete

Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België (onder de Belgische wetgeving van 18/12/2016)

Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België (onder de Belgische wetgeving van 18/12/2016)

Toestand op
Sinds 10 november 2021 is de Europese Verordening (EU) 2020/1503 van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven van toepassing.
De betrokken personen kunnen hun activiteiten blijven verrichten conform de wet van 18 december 2016, zoals die van kracht was voor 10 november 2021, tot ze hun 'nieuwe' vergunning hebben verkregen, en uiterlijk tot 10 november 2023.
Meer informatie over deze overgangsregeling is terug te vinden in FAQ 8.

1. Alternatieve-financieringsplatformen naar Belgisch recht

Toestand op
Artikel 6, §1 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen

België

2. Alternatieve-financieringsplatformen die ressorteren naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Toestand op
Artikel 30, § 1 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen

Frankrijk

3. In België geregistreerde bijkantoren van alternatieve-financieringsplatformen opgericht in de vorm van rechtspersonen die ressorteren naar het recht van een staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte

Toestand op
Artikel 30, § 2 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen