Beleggingsondernemingen met vergunning in België

 • Beleggingsondernemingen met vergunning in België

  Toestand op: 01-06-2019

  Artikelen 7 en 13 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

  De naam van de beleggingsondernemingen wordt gevolgd door de aanduiding van de beleggingsdiensten (*), de nevendiensten (**) en van bepaalde andere werkzaamheden (***), die zij op grond van hun vergunning mogen verrichten.

  (*) Beleggingsdiensten en -activiteiten, als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 25 oktober 2016 :
  • 1. het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, met inbegrip van het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand kan komen;
  • 2. het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;
  • 3. het handelen voor eigen rekening;
  • 4. vermogensbeheer;
  • 5. beleggingsadvies;
  • 6. het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;
  • 7. het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;
  • 8. het uitbaten van multilaterale handelsfaciliteiten;

  (**) Nevendiensten, als bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 25 oktober 2016 :
  • 1. bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten/ of zekerhedenbeheer;
  • 2. het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, betrokken is;
  • 3. advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen;
  • 4. valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten;
  • 5. onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten;
  • 6. diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten;
  • 7. de hierboven bedoelde beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, e), f), g) en j) van de wet van 2 augustus 2002, wanneer verstrekt in samenhang met de verstrekking van beleggings- en nevendiensten.

  (***) Andere werkzaamheden als bedoeld in artikel 499, § 2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen :
  • A. het verrichten van transacties met financiële instrumenten voor eigen rekening;
  • B. het optreden als bewaarder voor financiële instrumenten voor verzekeringsondernemingen, voor instellingen voor collectieve belegging evenals voor kredietinstellingen voor zover deze laatsten handelen voor rekening van hun cliënteel.
  • 1. Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht

   • a. Beursvennootschappen

    History
    • Schrappingen
     2018-12-18 : Weghsteen N.V.
     2018-11-19 : Van Glabbeek & C° Beursvennootschap
    • Bijvoegsels van beleggingsdiensten
     2018-12-11 : Merit Capital : (*) 2
    • Weglatingen van beleggingsdiensten
     2019-04-24 : Delande et Cie : (*) 3
     2019-03-27 : KBC Securities : (*) 4
     2019-03-27 : KBC Securities : (*) 5
     2019-03-27 : KBC Securities : (*) otherB

    Alena

    Naamloze vennootschap
    Parc des Collines avenue Einstein 8
    1300 Wavre

    Bocklandt

    Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Onze Lieve Vrouwstraat 2
    9100 Sint-Niklaas

    Caceis Belgium

    Naamloze vennootschap
    Havenlaan 86C
    1000 Brussel

    CapitalAtWork

    Naamloze vennootschap
    Kroonlaan 153
    1050 Brussel

    Delande et Cie

    Naamloze vennootschap
    Montoyerstraat 31
    1000 Brussel

    Goldwasser Exchange & C°

    Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Adolphe Demeurlaan 35
    1060 Brussel

    KBC Securities

    Naamloze vennootschap
    Havenlaan 2
    1080 Brussel

    Lawaisse Beursvennootschap

    Naamloze vennootschap
    Sint-Jorisstraat 6
    8500 Kortrijk

    Leleux Associated Brokers

    Naamloze vennootschap
    Wildewoudstraat 17
    1000 Brussel

    Leo Stevens & Cie

    Naamloze vennootschap
    Schildersstraat 33
    2000 Antwerpen

    MTS Associated Markets

    Naamloze vennootschap
    Komediantenstraat 22
    1000 Brussel

    Pire Asset Management

    Naamloze vennootschap
    Boulevard Audent 29
    6000 Charleroi

    RBC Investor Services Belgium

    Naamloze vennootschap
    Koning Albert II-laan 37
    1030 Brussel

    TreeTop Asset Management Belgium

    Naamloze vennootschap
    Frankenstraat 79
    1040 Brussel

    Van Bauwel en C°

    Gewone commanditaire vennootschap
    Bisschopstraat 70
    2060 Antwerpen

    Van Goolen & C°

    Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Guldenberg 8
    2000 Antwerpen

   • b. Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

    Accuro

    Naamloze vennootschap
    Anselmostraat 2
    2018 Antwerpen

    Architas

    Naamloze vennootschap
    Vorstlaan 25
    1170 Brussel

    DDEL Portfolio Solution

    Naamloze vennootschap
    A.J. Slegerslaan 79
    1200 Brussel

    Econopolis Wealth Management

    Naamloze vennootschap
    Sneeuwbeslaan 20/12
    2610 Wilrijk

    Everest Capital Partners-Multi Assets & Advisory

    Naamloze vennootschap
    Blue Tower Louizalaan 326
    1050 Brussel

    Fide Capital

    Naamloze vennootschap
    Franklin Rooseveltlaan 81
    1050 Brussel

    FinFactor

    Naamloze vennootschap
    Leysstraat 11
    2000 Antwerpen

    Karakter Invest

    Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
    Wielewaallaan 13
    1850 Grimbergen

    Mercier Vanderlinden Asset Management

    Naamloze vennootschap
    Lange Lozanastraat 254
    2018 Antwerpen

    QUAESTOR, Vermogensbeheer

    Naamloze vennootschap
    Hof ter Weze 7
    8800 Roeselare

    Selectum Vermogensbeheer

    Naamloze vennootschap
    Venusstraat 17
    2000 Antwerpen

    Sercam

    Naamloze vennootschap
    Louis Schmidtlaan 87 bus 3
    1040 Brussel

    Truncus Wealth

    Naamloze vennootschap
    Spinnerijstraat 12
    9240 Zele

    Value Square

    Naamloze vennootschap
    Schoonzichtstraat 23A
    9051 Gent

    Wealtheon

    Naamloze vennootschap
    Waterloosesteenweg 1135
    1180 Brussel

  • 2. Bijkantoren in België van beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte