Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

 • Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

  Toestand op: 28-09-2020

  Artikel 6, § 2 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen
  • 1. Gereglementeerde ondernemingen naar Belgisch recht die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

   • 1.1. Kredietinstellingen bedoeld in artikel 1, § 3, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

    KBC Bank

    Naamloze vennootschap
    Havenlaan 2
    1080 Brussel

   • 1.2. Beleggingsondernemingen bedoeld in artikel 3, § 1, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

    • 1.2.1. Beursvennootschappen

    • 1.2.2. Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

  • 2. Gereglementeerde ondernemingen die ressorteren naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

   Verenigd Koninkrijk

   Crowdcube Capital Ltd

   Limited
   Broadwalk House Southernhay West
   EX1 1TS Exeter

   Nederland

   Hands-on BV

   BV
   Eendrachtsplein 3/2a
   3015 LA Rotterdam