search_api_autocomplete

Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten (onder de Belgische wetgeving van 18/12/2016)

Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten (onder de Belgische wetgeving van 18/12/2016)

Toestand op
Sinds 10 november 2021 is de Europese Verordening (EU) 2020/1503 van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven van toepassing.
De betrokken personen kunnen hun activiteiten blijven verrichten conform de wet van 18 december 2016, zoals die van kracht was voor 10 november 2021, tot ze hun 'nieuwe' vergunning hebben verkregen, en uiterlijk tot 10 november 2023.
Meer informatie over deze overgangsregeling is terug te vinden in FAQ 8.

1. Gereglementeerde ondernemingen naar Belgisch recht die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

Toestand op

1.1. Kredietinstellingen bedoeld in artikel 1, § 3, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

Toestand op

België

1.2. Beleggingsondernemingen bedoeld in artikel 3, § 1, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Toestand op

1.2.1. Beursvennootschappen

Toestand op

1.2.2. Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Toestand op

2. Gereglementeerde ondernemingen die ressorteren naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

Toestand op