search_api_autocomplete

Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

Toestand op
Artikel 6, § 2 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen

1. Gereglementeerde ondernemingen naar Belgisch recht die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

Toestand op

1.1. Kredietinstellingen bedoeld in artikel 1, § 3, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

Toestand op

België

1.2. Beleggingsondernemingen bedoeld in artikel 3, § 1, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Toestand op

1.2.1. Beursvennootschappen

Toestand op

1.2.2. Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Toestand op

2. Gereglementeerde ondernemingen die ressorteren naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

Toestand op
  • Schrappingen
    2022-04-26 : Crowdcube Capital Ltd

Nederland