Detail van de transactie

Datum openbaarmaking
20/05/2019
Naam meldplichtige
Maatschap RTKA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is
Tony De Pauw
Emittent
WDP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003763779
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Munt
EUR
Aantal financiƫle instrumenten
147.876
Prijs
131,04
Totaal bedrag
19.377.671,00