Detail van de transactie

Datum openbaarmaking
20/05/2019
Naam meldplichtige
Meysman François
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
WDP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003763779
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
85
Prijs
131,04
Totaal bedrag
11.138,40