search_api_autocomplete

MiFID II

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn die onder meer regels omvat voor financiële instellingen die beleggings- en/of nevendiensten verrichten, nl. die inzonderheid financiële instrumenten en gestructureerde deposito’s verdelen. MiFID II is de opvolger van de MiFID I-richtlijn. De principes van MiFID I bleven behouden, maar de regelgeving werd aangescherpt ter bescherming van de beleggers.

Informatie aan de sector
Wetgeving
Belgische wetgeving
Europese wetgeving
Circulaires, mededelingen en praktijkgids
Mededelingen
ESMA-richtsnoeren