Nieuws & Waarschuwingen

De IFRS Monitoring Board legt zijn belangrijkste doelstellingen voor 2020-2021 vast tijdens een vergadering in Brussel

Nieuws
News article
21/02/2020

Tijdens een vergadering in Brussel op 20 februari 2020 heeft de IFRS Foundation Monitoring Board, die wordt voorgezeten door Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA, zijn werkprogramma voor de komende twee jaar vastgesteld.

De Monitoring Board werd in 2009 opgericht om een passend toezicht op te zetten op de IFRS Foundation, waarvan de Trustees zelf instaan voor het toezicht op de IASB (International Accounting Standards Board). Als orgaan voor wereldwijde boekhoudkundige normalisatie, werkt de IASB internationale boekhoudkundige standaarden uit die verplicht worden toegepast door bijvoorbeeld meer dan 7.000 genoteerde vennootschappen in Europa.

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA, is sinds 1 maart 2017 voorzitter van de Monitoring Board. De FSMA-voorzitter trad toe tot de Monitoring Board als vertegenwoordiger van IOSCO, de internationale organisatie van effectentoezichthouders, waarvan hij sinds 2016 ondervoorzitter is.

Tijdens een vergadering in de FSMA-kantoren in Brussel op 20 februari 2020 heeft de Monitoring Board zijn belangrijkste actieterreinen voor de komende twee jaar vastgesteld. De Monitoring Board heeft ook een gezamenlijke vergadering georganiseerd met alle Trustees en hun voorzitter, Erkki Liikanen, en met de IASB-voorzitter, Hans Hoogervorst. De Monitoring Board overlegt geregeld met de Trustees en met de IASB-voorzitter om de kwaliteit en de effectiviteit van de governancestructuur van de IFRS Foundation te beoordelen en zo toe te zien op de ontwikkeling van de IFRS-standaarden.

Jean-Paul Servais: “Het actieplan 2020-2021 ligt in het verlengde van het opmerkelijke werk dat de voorbije twee jaar rond de promotie van kwaliteitsvolle financiële informatie is verricht. Dergelijke informatie is immers een hoeksteen van het vertrouwen van de beleggers en de transparantie van de financiële markten”.

De Monitoring Board heeft ter zake een persbericht gepubliceerd, met daarin een link naar het werkprogramma dat de Monitoring Board voor 2020-2021 heeft goedgekeurd.

Deze Monitoring Board is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende vooraanstaande marktregulatoren. De Monitoring Board bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van toezichthouders op de financiële markten uit de VS (SEC), Brazilië, Japan en Zuid-Korea, van het Chinese ministerie van Financiën en van IOSCO. Het Basel Committee on Banking Supervision, de Financial Sector Conduct Authority of South Africa, als vertegenwoordiger van het regionaal comité Afrika en het Midden-Oosten van IOSCO, en de Comisión Nacional de Valores of Argentina, als vertegenwoordiger van het Inter-Amerikaans regionaal comité van IOSCO, nemen als waarnemer deel aan de vergaderingen van de Monitoring Board.