Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking – Cornelia Cok, Erwin Cok, Summa NV, Summa Finance BV

Persbericht
News article
22/11/2018

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 60.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking zijn de foutieve en laattijdige kennisgevingen over de participaties van de familie Cok in de vennootschap IEP Invest NV, ook gekend onder haar vroegere naam Punch International.

De familie Cok bouwde vanaf 2009 stelselmatig haar participatie in IEP Invest NV op. Dat gebeurde via de aankoop van aandelen door Cornelia Cok en Erwin Cok. De familie kocht ook aandelen van IEP Invest NV via drie vennootschappen: Summa NV, Summa Finance BV en Mohist BV. Het opbouwen van deze participatie leidde tot een aantal kennisgevingen. Die bevatten een foutieve vermelding van de controleketen van Mohist BV. Sommige kennisgevingen kwamen te laat.

Bij de kennisgevingen in de periode 2009 tot 2014 verzuimde de familie Cok de eigen aandelen van IEP Invest NV mee te nemen in de telling. Nochtans was ze daartoe verplicht aangezien ze vanaf 29 december 2009 IEP Invest NV controleerde. In zo’n geval moeten de eigen stemrechten van de vennootschap worden samengevoegd met het aantal stemrechten dat de controlerende natuurlijke of juridische entiteiten in de vennootschap aanhouden.

De familie Cok zette in 2017 alle foutieve kennisgevingen recht. Er is geen enkele aanwijzing dat een vermogensvoordeel werd gerealiseerd. De door haar gecontroleerde vennootschap Mohist BV hield intussen op te bestaan.

De FSMA opende een onderzoek naar de overtredingen. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking. In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 60.000 euro en een nominatieve publicatie op de FSMA-website gedurende een periode van 6 maanden. Cornelia Cok, Erwin Cok en de vennootschappen Summa NV en Summa Finance BV verbinden zich solidair ertoe om de som van 60.000 euro te betalen.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.