search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking – De heer Alain Berckmans

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 25.831 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gedurende drie maanden.

Acacia Pharma Group Limited is een op Euronext Brussel genoteerde vennootschap naar Brits recht. Op 18 februari 2021 kondigde zij haar voornemen aan om 20 miljoen euro op te halen via een private plaatsing van nieuwe gewone aandelen. Bij die private plaatsing trad een kredietinstelling als bookrunner op.

Op dat moment was de heer Alain Berckmans Senior Private Banker bij het Belgische bijkantoor van een Europese bank, een van de potentiële investeerders die de bookrunner bij de marktpeiling voorafgaand aan de private plaatsing benaderde. Hij was de contactpersoon van de bookrunner bij de betrokken bank.

In die context plaatste de heer Alain Berckmans op maandag 15 februari 2021, 6 minuten nadat hij de informatie over de geplande private plaatsing had ontvangen, voor eigen rekening een verkooporder voor 1.980 Acacia Pharma-aandelen tegen marktkoers.

De marktmisbruikverordening (MAR) verbiedt eenieder om met voorwetenschap te handelen. Er is sprake van handel met voorwetenschap wanneer een persoon die over voorwetenschap beschikt, die informatie gebruikt om voor eigen rekening financiële instrumenten te verwerven waarop die informatie betrekking heeft.

De verkoop van 1.980 Acacia Pharma-aandelen op maandag 15 februari 2021 door de heer Alain Berckmans terwijl hij op de hoogte was van de geplande private plaatsing – dat project werd op donderdag 18 februari 2021 aangekondigd – vormt, volgens de FSMA, handel met voorwetenschap die verboden is door de marktmisbruikverordening.

De heer Alain Berckmans heeft zijn medewerking verleend aan het onderzoek van de FSMA dat geleid heeft tot een minnelijke schikking. Die bestaat uit de betaling van 25.831 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA gedurende drie maanden.

De volledige tekst van de minnelijke schikking staat op de website van de FSMA.