search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met de heer Patrick Peltzer

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 29.958 euro en een nominatieve publicatie gedurende drie maanden op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De vennootschap D'Ieteren Group NV is genoteerd op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

De Société de Participation et de Gestion (SPDG) is de tweede historische hoofdaandeelhouder van D’Ieteren Group en beschikt als dusdanig over drie bestuurders in de raad van bestuur van D’Ieteren Group.

Het belangrijkste actief van D’Ieteren Group is Belron, een van de wereldleiders op het vlak van het herstellen, vervangen en herkalibreren van autoruiten. De analisten die het aandeel van D’Ieteren Group volgen, bepaalden begin juni 2021 de waarde van Belron en kwamen daarbij uit op een bedrijfswaarde tussen 12 en 15,3 miljard euro.

Op 12 juli 2021 kondigde D’Ieteren Group in een persbericht aan dat drie nieuwe aandeelhouders tot het kapitaal van Belron toetraden. Belron werd naar aanleiding daarvan op 21 miljard euro gewaardeerd. Na de publicatie van dat persbericht steeg de aandelenkoers van D’Ieteren Group met 22,15%.

De heer Patrick Peltzer was bestuurder van SPDG van 2000 tot 30 juni 2022 en vertegenwoordigde SPDG als bestuurder in de raad van bestuur van D’Ieteren Group van 2001 tot 2010.

In de dagen voorafgaand aan 23 juni 2021 was de heer Patrick Peltzer ervan op de hoogte dat de waarde van Belron zich tussen 20 en 21 miljard euro situeerde, veel meer dan de door de analisten geraamde waarde. Op 23 juni 2021 gaf hij zijn bank de opdracht om 500 aandelen van D’Ieteren Group te kopen tegen marktkoers. Uiteindelijk voerde de bank dat order niet uit. De heer Patrick Peltzer plaatste ook een aankooporder voor 500 aandelen van D’Ieteren Group bij een andere bank. Dat order werd op 7 juli 2021 uitgevoerd. De doorverkoop van die 500 aandelen van D’Ieteren Group na de publicatie van het persbericht op 12 juli 2021 zou een potentiële winst van 13.458 euro hebben opgeleverd.

Volgens de FSMA vormde de informatie over de waardebepaling van Belron voorwetenschap en konden de poging tot aankoop en de aankoop van aandelen van D’Ieteren Group door de heer Patrick Peltzer op respectievelijk 23 juni en 7 juli 2021, terwijl hij over voorwetenschap beschikte, als handel met voorwetenschap worden gekwalificeerd, wat verboden is door de marktmisbruikverordening.

Het onderzoek van de FSMA heeft tot een minnelijke schikking geleid. Die bestaat uit de betaling van 29.958 euro en een nominatieve publicatie gedurende drie maanden op de website van de FSMA.

Het administratief sanctiebeleid van de FSMA stelt dat ze een minnelijke schikking kan aanvaarden als de betrokkene heeft meegewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking staat op de website van de FSMA.