search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Guy De Vreese

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

Deze minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 40.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gedurende zes maanden.

Aanleiding voor de minnelijke schikking is het niet melden van aankopen en verkopen van aandelen van Condor Technologies en Metrics in Balance. Guy De Vreese is afgevaardigd bestuurder van beide op Euronext Access Paris genoteerde vennootschappen.

Hij voerde een honderdtal aan- en verkooptransacties uit in aandelen van Condor Technologies in de periode tussen 3 juli 2016 en het jaar 2020. Hij deed dit voor een bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro.  

Guy De Vreese voerde eveneens een honderdtal aan- en verkooptransacties uit in aandelen van Metrics in Balance in de periode tussen 20 maart 2018 en 27 april 2021. Hij deed dit voor een bedrag van meer dan één miljoen euro.

Als afgevaardigde bestuurder van Condor Technologies en Metrics in Balance was hij verplicht om deze transacties binnen de drie werkdagen te melden. Maar dat gebeurde niet.

De meldplicht voor leidinggevenden vloeit voort uit de Europese verordening marktmisbruik en geldt zowel ten aanzien van de betrokken bedrijven als ten aanzien van de bevoegde autoriteit. Voor Guy De Vreese was dat de FSMA, gezien Condor Technologies en Metrics in Balance in België gevestigde vennootschappen zijn.  

De FSMA deed onderzoek naar de niet-naleving van de meldplicht. Het onderzoek resulteerde in een minnelijke schikking. Die bestaat uit een bedrag van 40.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA voor een periode van zes maanden, waarna de beslissing wordt geanonimiseerd.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkene zijn of haar medewerking verleent aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking is beschikbaar op de website van de FSMA.