search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Keyware Technologies, haar toenmalige CEO en CFO, alsook met Leleux Associated Brokers en bepaalde van haar medewerkers

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 397.500 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking zijn vaststellingen van de FSMA over inbreuken op het verbod inzake marktmanipulatie in het kader van een inkoopprogramma van eigen aandelen van Keyware Technologies op de continumarkt van Euronext Brussels.

De FSMA voerde onderzoek naar mogelijke inbreuken bij de uitvoering van het inkoopprogramma, dat liep van 1 juni 2017 tot einde maart 2018. Op basis van een analyse van de transacties aan het einde van 23 beursdagen oordeelde de FSMA dat deze transacties tot doel hadden om de slotkoers van het aandeel Keyware Technologies omhoog te duwen.

De FSMA stelde vast dat contactpersonen van Keyware Technologies en van beursvennootschap Leleux Associated Brokers hadden besproken hoe ze de koers van het aandeel vlak voor sluiting van de beurs naar een hoger niveau konden brengen. Keyware Technologies deed een beroep op Leleux Associated Brokers in het kader van de uitvoering van haar inkoopprogramma.

Het onderzoek van de FSMA bracht aan het licht dat op elk van de onderzochte dagen de uitgevoerde transacties daadwerkelijk hebben geleid tot de – weliswaar vaak in beperkte mate - verhoging van de slotkoers van het aandeel Keyware Technologies. De FSMA is van oordeel dat op die manier onjuiste of misleidende signalen werden afgegeven en dat beleggers die op basis van de genoteerde koersen handelden, bijgevolg werden misleid. Op die manier werden, op grond van de vaststellingen van de FSMA, inbreuken gepleegd op het verbod tot marktmanipulatie.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking en de betaling van 397.500 euro. Dit bedrag is als volgt uitgesplitst:

  • Keyware Technologies en Leleux Associated Brokers betalen elk 150.000 euro;
  • Stéphane Vandervelde, destijds ceo van Keyware Technologies via de vennootschap Big Friend, betaalt samen met deze vennootschap 40.000 euro;
  • Alain Hubert, destijds financieel directeur van Keyware Technologies via de vennootschap Hubert & Co, betaalt samen met deze vennootschap 40.000 euro;
  • Johan De Hertogh en Wanja Fagard, destijds medewerkers van Leleux Associated Brokers, betalen respectievelijk 15.000 euro en 2.500 euro.

De minnelijke schikking wordt op de website van de FSMA nominatief bekendgemaakt. Ze zal na een periode van zes maanden worden geanonimiseerd voor Alain Hubert, Stéphane Vandervelde, Johan De Hertogh en Wanja Fagard en voor de vennootschappen Hubert & Co en Big Friend.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken vennootschappen en personen meewerken aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u terug op de website van de FSMA.