Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking met mevrouw Dominique Leroy

Persbericht
News article
01/07/2020

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 107.841,01 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is de verkoop door mevrouw Dominique Leroy van haar 10.840 aandelen van Proximus NV op 25 juli 2019.

Volgens de FSMA beschikte mevrouw Leroy, op het ogenblik van de verkoop van haar aandelen, over bevoorrechte informatie die voortvloeide uit het bestaan van gevorderde onderhandelingen met KPN over haar aanwerving als CEO, met als gevolg de niet-hernieuwing van haar mandaat als CEO van Proximus NV. De FSMA is van mening dat de verkoop bijgevolg handel met voorwetenschap was.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

Deze minnelijke schikking is onlosmakelijk verbonden met de minnelijke schikking in strafzaken[1] die over de onderzochte feiten werd afgesloten, en die door de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel is goedgekeurd.[2]


[1] De aanvaarding van een minnelijke schikking stemt in rechte niet overeen met een erkenning van schuld.

[2] Het als minnelijke schikking in strafzaken verschuldigde bedrag voor dezelfde feiten, wordt dus voor het overeenstemmende bedrag aangerekend op het voor deze minnelijke schikking verschuldigde bedrag.