search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking - Patrick Jeanmart

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 34.149 euro en een nominatieve publicatie gedurende drie maanden op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Celyad Oncology is een Belgische biotechvennootschap die op Euronext Brussels en Euronext Paris noteert. Op 10 september 2019 kondigde zij een kapitaalverhoging via een private plaatsing van nieuwe aandelen aan. Die aankondiging deed de koers van Celyad – met 26,19 procent – fors dalen.

Tussen 2007 en 2018 was Patrick Jeanmart financieel directeur van Celyad Oncology. Tussen juli en september 2019 was hij directeur van het Healthcare-team bij Bank Degroof Petercam.

Op 29 augustus 2019 verkocht Patrick Jeanmart 1.653 aandelen van Celyad Oncology en probeerde hij, in het kader van een overdracht in discretionair beheer, nog 10.000 andere aandelen te verkopen.

Als hij die 1.653 aandelen van Celyad Oncology na de aankondiging van de kapitaalverhoging had verkocht, had hij een verlies van 4.149 euro geleden.

In de week voorafgaand aan de betwiste orders had Patrick Jeanmart, met name in het kader van zijn beroepswerkzaamheden, contact met ingewijden van de geplande kapitaalverhoging van Celyad Oncology. Op 22 augustus 2019 stelde hij een verslag op met elementen over dat project.

De marktmisbruikverordening verbiedt eenieder om tot handel met voorwetenschap over te gaan of te proberen dat te doen. Dergelijke verrichtingen houden, voor een persoon die over voorwetenschap beschikt, in dat hij die voorwetenschap met name gebruikt om, voor eigen rekening, financiële instrumenten te verkopen waarop die informatie betrekking heeft.

Gelet op verschillende elementen die tijdens het onderzoek aan het licht zijn gekomen, blijkt – volgens de FSMA – dat Patrick Jeanmart voorwetenschap over de kapitaalverhoging van Celyad Oncology gebruikte toen hij zijn aandelen verkocht en probeerde te verkopen.

Bijgevolg kunnen de verkoop en de poging tot verkoop van aandelen van Celyad Oncology door Patrick Jeanmart op 29 augustus 2019 worden gekwalificeerd als handel met voorwetenschap, die verboden is door de marktmisbruikverordening.

Patrick Jeanmart heeft zijn medewerking verleend aan het onderzoek van de FSMA dat geleid heeft tot een minnelijke schikking. Die bestaat uit de betaling van 34.149 euro en een nominatieve publicatie gedurende drie maanden op de website van de FSMA.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking staat op de website van de FSMA.