Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - Philippe Vastapane

Persbericht
News article
26/07/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 50.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De heer Philippe Vastapane is lid van de raad van bestuur van Atenor, een vennootschap voor vastgoedpromotie waarvan de aandelen tot de verhandeling op Euronext Brussels zijn toegelaten.

De aanleiding voor de minnelijke schikking is het feit dat de heer Philippe Vastapane gedurende een bepaalde periode transacties in het aandeel Atenor heeft uitgevoerd zonder deze aan de FSMA te melden.

Volgens de wetgeving die van kracht was tot 3 juli 2016, moesten de leidinggevenden van genoteerde vennootschappen dergelijke transacties binnen vijf werkdagen melden. Sinds die datum moet die verplichting, conform de Europese marktmisbruikverordening, binnen drie werkdagen worden nageleefd.

Bij het onderzoek van het dossier zijn geen transacties aan het licht gekomen die de heer Vastapane zou hebben uitgevoerd in de periodes voorafgaand aan de publicatie van gereglementeerde informatie door Atenor.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.