Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - William Dierickx

Persbericht
News article
22/03/2018

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 55.000 euro en een nominatieve bekendmaking gedurende 6 maanden op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De heer William Dierickx is lid van het Executief Comité van Resilux NV, een vennootschap die genoteerd staat op Euronext Brussels. De heer Dierickx realiseerde verschillende aankooptransacties in het aandeel Resilux NV, voor een totaal bedrag van 127.858 euro, in een periode van 5 maanden voorafgaand aan de verschijning op 3 februari 2017 van een persbericht waarin Resilux NV bekendmaakte dat Bain Capital overwoog een openbaar overnamebod te lanceren op de aandelen en warrants van Resilux NV. Bain Capital trok zich uiteindelijk terug, waardoor de heer Dierickx het potentiële vermogensvoordeel van 28.415 euro - gelinkt aan de transacties - niet realiseerde.

De betrokken aankooptransacties vormen naar het oordeel van de FSMA een inbreuk op het verbod op misbruik van voorwetenschap. De heer Dierickx stond in verband met dit potentieel overnamebod vermeld in de door Resilux NV opgemaakte lijst van personen met voorwetenschap.

Daarnaast stelt de FSMA vast dat de heer Dierickx de FSMA nooit in kennis heeft gesteld van enige gerealiseerde transactie in het aandeel Resilux NV, waardoor hij de meldingsplicht voor leidinggevenden van genoteerde vennootschappen niet heeft nageleefd.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.