Nieuws & Waarschuwingen

Passend organisatorisch kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Nieuws
News article
27/06/2019

In deze circulaire FSMA_2019_12 stelt de FSMA maatregelen vast voor de toepassing van de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten die handelen over de organisatie en de interne controle. De FSMA geeft ook toelichting bij haar verwachtingen rond de toepassing van die bepalingen door de onderworpen entiteiten.