Nieuws & Waarschuwingen

Schikking van 125.000 euro - Bank Degroof Petercam NV

Persbericht
News article
15/01/2020

Deze minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 100.000 euro door Bank Degroof Petercam nv en 25.000 euro door dhr. Patrick Maerevoet, en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De minnelijke schikking heeft betrekking op 79 betwiste reeksen van orders en transacties die in 2016 zijn uitgevoerd door Bank Degroof Petercam nv op bepaalde aandelenmarkten van Euronext Brussels. De orders werden geplaatst door dhr. Patrick Maerevoet, voormalig trader en medewerker van de liquiditeitsverschaffingsdienst. Dhr. Maerevoet heeft dit niet verborgen gehouden voor de bank.

De gevolgde werkwijze hield in dat Bank Degroof Petercam nv eerst een of meer omvangrijke orders tegen de beste limiet plaatste aan aankoop- of verkoopkant. Als gevolg hiervan positioneerden andere marktdeelnemers zich tegen de beste limiet aan dezelfde kant van het orderboek, tegen een net iets hogere koers (bij een aankooporder) of een net iets lagere koers (bij een verkooporder) dan de koers van het initiële order van de bank. Vervolgens plaatste de bank zich aan de andere kant van het orderboek als tegenpartij voor de orders die ingelegd waren door de andere deelnemers. Op die manier werden haar nieuwe orders uitgevoerd tegen een gunstigere koers dan vóór ze haar initiële orders plaatste. Zodra de transacties waren afgewikkeld, annuleerde de bank haar initiële orders.

Volgens de FSMA plaatste Bank Degroof Petercam nv de initiële omvangrijke orders zonder de intentie om ze uit te voeren. Bijgevolg gaven die orders onjuiste en misleidende signalen. Voorts werden de transacties van Bank Degroof Petercam nv aan de andere kant van het orderboek uitgevoerd tegen een koers die nooit zou zijn bereikt zonder de initiële orders. De initiële orders, die geannuleerd werden zodra de transacties waren uitgevoerd, zorgden dus voor een abnormale en kunstmatige aandelenkoers.

De minnelijke schikking bestaat enerzijds uit de betaling van 100.000 euro door Bank Degroof Petercam nv die een beperkt economisch voordeel heeft behaald met deze betwiste reeksen en 25.000 euro door dhr. Patrick Maerevoet in hoofde van wie geen enkel economisch voordeel werd vastgesteld, en anderzijds uit de nominatieve bekendmaking van deze minnelijke schikking op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden als de betrokkenen meewerken aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u op de website van de FSMA.