Nieuws & Waarschuwingen

Update van circulaire met betrekking tot de verplichtingen van de emittenten die noteren op een gereglementeerde markt

Nieuws
News article
28/05/2020

De FSMA heeft circulaire FSMA_2012_01 geüpdatet. Deze circulaire geeft toelichting bij de verplichtingen die gelden voor emittenten die noteren op een gereglementeerde markt. De vorige actualisering dateert van 12 november 2018. Als gevolg van recente regelgevende ontwikkelingen is de circulaire op bepaalde onderdelen herzien.  De aanpassingen verzekeren hoofdzakelijk de overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarnaast zijn ook verwijzingen naar andere regelgevingen aangepast, bijvoorbeeld naar de Corporate Governance Code 2020, de prospectusverordening en verscheidene ESMA-documenten.