Twijfels over aanbieders van financiële diensten

Wilt u nagaan of een persoon of onderneming financiële diensten of producten mag aanbieden, dan kunt u bij ons terecht, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Op onze website vindt u welke personen en ondernemingen de toelating hebben om in België financiële producten of diensten aan te bieden. Als personen of ondernemingen financiële diensten aanbieden zonder over de daarvoor vereiste toelating te beschikken, onderzoeken wij alle informatie die u ons kunt overmaken en nemen wij de nodige maatregelen.

Let op! Indien een aanbieder niet de vereiste toelating heeft, gaat het vaak om een poging tot fraude.

Via de zoekfunctie op onze website kunt u zien of een persoon of onderneming de toelating heeft om financiële producten of diensten in België aan te bieden.

Indien u twijfels heeft over de toelating van een bepaalde aanbieder van financiële producten of diensten kunt u contact met ons opnemen.

Laat u niet vangen! Bezoek de website van de FSMA voor meer informatie over vaak voorkomende vormen van financiële fraude.