search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
06/08/2019
Naam meldplichtige
The Garcia Family Foundation for Art, Culture and Education
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
ADR / ADS
ISIN-code financieel instrument
US03524A1088
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
USD
Aantal financiële instrumenten
2.995
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Claudio Garcia

Toelichting van de meldplichtige

Donation received from Claudio Garcia