search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ONTEX

Datum openbaarmaking
14/11/2019
Naam meldplichtige
the pamajugo irrevocable trust
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

juan gilberto marin quintero

Emittent
ONTEX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974276082
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
25.000
Prijs
13,68
Totaal bedrag
341.977,50